Zanda Štrausa

Liepājniece, mūzikas skolotāja, dziesminiece, Austrasbērns Zanda Štrausa par sevi reiz stāstījusi: “Manu dziesmu nav daudz, dažas laika gaitā izgaisušas, dažas dzīvo savu dzīvi kaut kur izplatījumā, dažas tiek dziedātas vēl šobaltdien, visas ar iemīlētiem dzejnieku vārdiem. Pa kādai melodijai bērnu dziesmiņās, ar draiskiem tekstiem ieskanas arī tagad, manās mūzikas stundās, bet tā kā tās nepieturu, tad jau nākamā reizē skan cita. Īsti nezinu vai atbilstu šim cildinātajam, peltajam, izsmietajam, godātajam, brīžam nenovērtētajam, brīžam pārvērtētajam nosaukumam – Dziesminieks, bet, ja tas ir cilvēks, kurš dziedot top laimīgs, tad es esmu Dziesminieks…” Zanda Štrausa ar savu dedzīgo acu skatienu, kolosālo humora izjūtu un labsirdīgo spēju atraisīt un iekustināt publiku viennozīmīgi ir mūsu Dziesminieks, pie kura ugunskura gribas pulcēties vēl un vēl. Zandas repertuārā ir gan autordziesmas un citu Austrasbērnu radītais, gan Imanta Kalniņa, gan citu zināmu latviešu mūziķu melodijas, kas sasauc kopā tuvus un tālus Zandas sirsnīgās personības mīļotājus.