Mikus Manu Straume

Pašam nezināmu iemeslu dēļ vēlme apgūt kādu mūzikas instrumentu savulaik īstenojās ar pieejamāko – klasiskās ģitāras sastapšanu. Jau vienkāršāko akordu atkārtošana ieveda dziļā saskaņā, no kuras kā pārsteigumi dzima iedvesmas pārņemti vārdi un to melodijas.

Kā dziļi intīms process tas turpināja tāds būt sev līdzi atverot durvis uz arvien vairāk dzirdīgu klausītāju sirdīm. 2010. gadā pirmie aicinājumi piedalīties dziesminieku pasākumos atklāja sajūtu par piederību plašākai cilvēka gara izpausmes kopienai. Ap to pašu laiku tika ierakstīts pirmais studijas albums, pie kura darbs joprojām nav noslēdzies. Radušies jauni skaņdarbi un iedvesmas, kas arvien vēl gaida uzņēmību tos iemūžināt aranžētā ierakstu formā. Līdz tam piepilda to dzīvais izpildījums.