Elīna Līce

Elīna Līce – dzejniece un dziesminiece, kuras smalkākais un virtuozākais instruments ir balss. Viņu aizrauj improvizācija, dziesmas neatkārtojāmas noskaņas radīšana. Elīna izpilda gan pašas sacerētas, gan citu autoru radītas dziesmas. Īpašu lomu viņas repertuārā ieņem arī latviešu tautasdziesmas. Savulaik Elīna vadīja pasaules mūzikas grupu “Baobabs”. Ir divu dzejoļu krājumu – “Tik tuvu pie” (kopkrājums ar Andu Līci, 2008) un “Redzu” (2018) autore.

Elīna: “Muzicējot būtiska ir ne tikai ideja un darbība, bet arī attieksme pret mūziku, tekstu un klausītāju. Svarīga ir vēsts paušana, kas ir vairāk kā sevis prezentēšana. Dziesminieks ir cilvēks, kurš muzicējot pārraida kādu viņam un, vēlams, klausītājam nozīmīgu vēsti. Tas ir cilvēks, kurš dziedot iemieso kaut ko tradicionālu, saudzējamu, izjūtamu. Dažkārt arī komisku. Kurš „iznes uz āru” individuālo un nereti arī nacionālo. Dziesminieku izpildītajai mūzikai, pirmkārt, ir raksturīga intimitāte.”